Journalistieke Coaching

Een vernieuwend concept voor persoonlijke groei

Coaching mag zich verheugen in een groeiende belangstelling. Logisch. In deze wereld die steeds competitiever wordt, maar tegelijkertijd ook moralistischer, en waarin de hoeveelheid informatie overweldigend is, valt het niet mee de juiste koers te vinden.

Ik vind altijd voldoening in vruchtbare dialoog. Ik nu wil mijn compassie, betrokkenheid en jarenlange interview en gespreks ervaring inzetten voor een kleinschalige coachingspraktijk.

Ik heb hiervoor zelf een concept bedacht en noem het: Journalistieke coaching.

Journalistieke coaching is een instrument waarmee het menselijke kompas in evenwicht kan worden gebracht. Het analyseert door middel van kritische dialoog welke processen er spelen waardoor het innerlijke kompas uit evenwicht is geraakt. Eventuele inconsistenties in gedrag of zienswijze worden opgehelderd zodat er zicht ontstaat op werkelijke motivaties. Als diepere drijfveren in kaart zijn gebracht wordt het eenvoudiger constructieve keuzes te maken.

Het maakt gebruik van de journalistieke techniek om ook te durven confronteren. Maar altijd empathisch, respectvol, veilig, vertrouwelijk. Altijd in het belang van de cliënt. Altijd lichtvoetig, humorvol en vriendelijk. Het gaat niet alleen uit van het gevoel maar daagt ook de cognitieve vermogens uit. Het is resultaatgericht.

Ik ben ervan overtuigd dat journalistieke coaching bijdraagt aan een bewuster en rijker leven, het herstel van burn-out en overspannenheid kan versnellen en preventief kan werken op deze en aanverwante kwalen.

In eerste instantie biedt ik mijn coachingsdiensten aan voor individuen. Op termijn wil ik de dienst ook aanbieden aan bedrijven en organisaties.

Spreekt dit je aan, neem dan vrijblijvend contact met me op voor meer informatie.