Spreker

De polarisatie in de samenleving is een thema dat mij nauw aan het hart ligt. De media spelen daar niet altijd een verheffende rol in. In mijn eigen programma’s ben ik altijd genuanceerd en weeg de verschillende standpunten eerlijk en fair tegen elkaar af. Altijd met een goeie dosis relativeringsvermogen en zelfs een vleugje humor.

Ik merk als journalist/programma-maker dat mensen veel meer bereid zijn om naar elkaar te luisteren dan dat de media laten zien. Daarom vind ik het belangrijk regelmatig af te dalen van de ivoren tv-toren om een vruchtbare dialoog te creëren tijdens spreekbeurten en coaching-sessies.

In spreekbeurten vertel ik aan de hand van spannende en grappige tv-fragmenten uit eigen gemaakte keuken wat de uitdagingen en valkuilen zijn van de tv-journalist aan de ene kant en de geïnterviewde aan de andere kant.